Destacados

Presentació Casal Bernat i Baldovi‏

El passat divendres es va realisar la presentació del Casal Bernat i Baldoví, en el colege del art major de la seda, contant en la presencia de públic faller, i mijos de comunicació, destacant la presencia de presidents d’agrupacions falleres i sobre tot la del President de l’Inter agrupació Antonio Sanchez i la del Mestre Major d’artistes Fallers Jose Ramon Espuig.

Es comença en un apropòsit en homenage a Bernat i Baldoví, en el que se fea una critica de lo que li esta succeint a les falles en la actualitat.

A continuació El presentador va iniciar el acte en paraules de recordatori cap al colege de l’art major de la seda per el oblit que patix per part de nostres institucions, nomenant-lo també com a soci d’honor del Casal bernat i Baldoví, fruït d’eixe oblit institucional per part dels nostres governants “ europeus i estatals cap a lo que són i lo que representen les falles, lo que signifiquen com a moviment cultural, social i econòmic, massacrant-mos en  normes i  en imposts, que no respecten les nostres tradicions, els nostres arrels, que no reconeixen ni respecten la nostra idiosincràsia com a festa única i diferenciada”.

Respecte al casal Bernat i Baldovi “es una ·associació,  que esta integrada per fallers o persones vinculades a la festa de les falles, de distintes tendències,  de distintes agrupacions, sectors o poblacions, de distintes categories,  federacions o associacions,  en fi,  fallers de tota la nació.  Perque a tots mos unix el mateix objectiu,  defendre,  des de  els nostres arrels i  conservant la nostra historia, el futur de la festa.”

Després va donar pas al secretari Joan Victoria Ramirez que va llegir l’acta de constitució i relació dels membre aixi com de la junta directiva en la que el seu president es Oscar Rueda el vicepresident Miquel Ramon i Quiles i el secretari Joan Victoria Ramirez.

I a continuació, el president Oscar Rueda es va referir a que “La festa de les falles s’enfronta en estos moments a importants reptes de futur. En especial, aquells valors diferencials que precisament la fan única, i que detallàvem adés, corren perill de desaparéixer o desvirtuar-se profundament, ya siga per motius econòmics o purament sociològics, si no es prenen mides decidides de recolzament a la festa en general i al colectiu faller en particular”

I com a objectius del casal bernat i baldovi “El Casal Bernat i Baldoví aspira a actuar com a rogle creador i difusor d’opinió,agent de sensibilisació social i d’ajuda a les comissions. És objectiu del Casal treballar per assegurar un coneiximent adequat de l’història i l’identitat de la festa fallera. Treballarem també per fomentar l’autoestima del colectiu faller, per recolzar i estimular la llabor social i cultural de les comissions i colectius fallers, i per posar en valor l’identitat i l’espai socio cultural que correspon a la nostra festa.”

 

El CASAL “BERNAT I BALDOVÍ” està promogut i integrat per persones i institucions vinculades al món faller i festiu en general. Fallers, artistes, escritors, historiadors, periodistes, indumentaristes, pirotècnics i tots aquells que, conformant un equip multidisciplinar, volem desenrollar i promoure l’organisació d’activitats culturals que
faciliten l’estudi, coneiximent rigorós i difusió de la festa de les Falles, tant a nivell valencià com estatal i internacional.

Les diverses facetes del patrimoni cultural que conformen la festa (des dels aspectes llingüístics i lliteraris fins als artístics, passant pels històrics o els sociològics) no poden entendre’s sino com a parts d’un tot que queda sòlidament unit a la pròpia idiosincràsia secular del poble valencià.

Per això, còbra especial importància la presència social i colectiva de la festa fallera, i l’estímul a particulars, a entitats i colectius aixina com a les pròpies administracions públiques valencianes per a que treballen en espirit positiu pel manteniment, reforçament i difusió de la festa com a factor cívic cohesionador de la societat actual.

Per tant, entre els primers objectius del CASAL “BERNAT I BALDOVÍ” està el d’estructurar, coordinar i establir accions que siguen comunes a diverses associacions, experts i entitats culturals valencianes, posant en coneiximent de les mateixes i de la societat en general – sempre des d’un espai obert de diàlec– les diferents coordenades culturals que fan de la festa fallera un patrimoni de valor incalculable. Dit objectiu es portarà a terme, en tot cas. partint de les distintes sensibilitats associatives valencianes, i respectant l’idiosincràsia i particularitats de totes i cadascuna d’elles.
Fins de l’associació

Des de l’associació es propiciarà el diàlec, la coordinació i la cooperació entre els socis i les entitats que colaboren en el CASAL “BERNAT I BALDOVÍ”, aixina com en les Administracions Públiques, entitats privades i organismes estatals i internacionals, en l’objectiu de desenrollar, promocionar i/o gestionar, de forma directa o indirecta, total o parcialment i de qualsevol modo (material, moral, personal, financer), diferents actuacions en el camp de l’estudi i difusió de la festa de les falles en el seu més ampli espectre, segons se detalla de forma no exhaustiva en els punts següents:

1. Recolzar, promoure i estimular la conservació, protecció, estudi rigorós, ensenyança, difusió i dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni cultural i social del poble valencià.

2. Assegurar un coneiximent adequat de l’història i l’identitat de la festa fallera, que fomente l’autoestima del colectiu faller i propicie cara a l’exterior una percepció correcta i dignificada de l’image de la festa.

3. Posar en valor l’identitat i l’espai sociocultural que correspon a la festa fallera.

4. Coordinar els diferents moviments culturals i cívics valencians dins d’un proyecte comú per l’estudi, difusió i promoció de la festa de les falles.

5. Recuperar i difondre les tradicions, usos i costums del poble valencià per al coneiximent de les futures generacions, a través del vehícul de la festa de les falles.

6. Fomentar l’unitat cultural dels valencians i el treball en positiu per la defensa i posada en valor de la cultura festiva pròpia.

7. Consolidar l’ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i creixent en tots els àmbits de la festa i de la societat en general.

8. Recolzar el dinamisme econòmic dels valencians en tots els sectors productius relacionats en la festa de les falles, incidint especialment en els més tradicionals.

9. Recolzar, amparar i estimular la llabor social de les comissions i colectius fallers en els nostres barris, pobles i ciutats.

10. Establir nexes d’unió en atres colectius en fins similars de Valéncia, Espanya, Europa i el restant del món.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter