Destacados

Presentació Casal Bernat i Baldovi‏

El passat divendres es va realisar la presentació del Casal Bernat i Baldoví, en el colege del art major de la seda, contant en la presencia de públic faller, i mijos de comunicació, destacant la presencia de presidents d’agrupacions falleres i sobre tot la del President de l’Inter agrupació Antonio Sanchez i la del Mestre Major d’artistes Fallers Jose Ramon Espuig.

Read more