Destacados

La Junta Local Fallera de Torrent convoca el I Concurs de Maquetes de Falles

Les falles de Torrent tenen un nou concurs, en esta ocasió, relacionada amb l’eix principal de la festa: el monument faller. Les 29 comissions de la capital de l’Horta Sud podran participar en el I Concurs de Maquetes de falla que ha convocat la Junta Local Fallera de Torrent, amb la col·laboració de Jumping Clay Torrent. L’objectiu de la Junta es incentivar l’amor per el monument, així com conèixer millor esta part del procés de construcció d’una falla.

Cada Comissió podrà presentar només una maqueta, la qual serà de lliure disseny. Els materials per a realitzar-la són lliures, però ha de predominar la pasta que proporciona gratuïtament l’empresa de Juming Clay. (No és necessari que tota la maqueta siga d’este material, ja que l’estructura o altres elements decoratius poden ser confeccionats amb altre material).

La mesura màxima de la maqueta ha de ser de   70 cmd’alt i 50x 50  cm de diàmetre.  A més hauran de portar, en lloc visible el “LEMA” i EL NOM DE LA COMISSIÓ, així com anar acompanyada d’una explicació de la mateixa en valencià (extensió no major d’una fulla de Word amb tipografia Times, cos de lletra 12). L’explicació quedarà també exposada al públic. Les inscripcions s’efectuaran presentant el butlletí corresponent en Junta Local Fallera de dilluns a divendres i de 18 a21´00 hores, o enviant-lo a través del correu (comunicacion@fallasdetorrent.com), finalitzant el termini d’admissió el dia: divendres, 25 de gener de 2013.

Exposició del Ninot en l’EMAT

Per primera vegada en la història, les falles de Torrent podran exposar els seus ninots en l’Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT). De manera que també totes les maquetes presentades seran exposades al públic en esta renovada Exposició del Ninot.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter