Destacados

VIII Converses Les Falles, a la Nau: Experts plantegen la necessitat de consens i participació de tots els sectors per a definir un model de festa fort i amb projecció

Els experts que han participat en la primera sessió de les jornades Les Falles, a la Nau han coincidit en la necessitat d’establir mecanismes de participació de tots els agents implicats en les Falles per a arribar a consensos i objectius compartits que donen més força a la festa davant les contingències externes i li permeten una major projecció.

La sessió, titulada «El(s) model(s) de festa», va reunir en el Fòrum de Debats de la Universitat de València Francesc Cabañes, gestor cultural; Raimundo Gómez membre de la Falla Corretgeria-Bany dels Pavesos; José Palacios, vicepresident de la Federació d’Hostaleria de València, i José Giménez, president de la Falla Cuba-Literat Azorín, moderats per José Martínez Tormo, gestor cultural i membre de l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF).

Francesc Cabañes, gestor cultural, va plantejar la necessitat d’establir un sistema de treball participatiu entre tots els agents implicats directament en la festa de les Falles (fallers, artistes fallers i Ajuntament), consensuant uns mínims davant les necessitats comunes. Per a este expert, els processos de consens, participació i planificació d’activitats permeten respondre millor a les decisions que venen de fora, com ara el canvi de data de la cremà o l’augment de l’IVA en els monuments fallers, a les quals cal donar una resposta com a col·lectiu amb idees i punts consensuats.

En la seua intervenció, Cabañes va defensar que l’acord entre les parts i l’existència d’objectius comuns són elements clau per a aconseguir el títol de patrimoni de la humanitat, un reconeixement que, segons el seu parer, co?locarà la festa de les Falles en els territoris del turisme cultural. Per a este gestor cultural, cal debatre si l’actual fórmula de gestió municipal de la festa a través de la Junta Central Fallera (JCF) és el marc adequat per a promoure la participació i permetre arribar a consensos. Segons Cabañes, els fallers tenen múscul per a organitzar-se com a teixit associatiu al marge de la JCF per aconseguir que esta siga més participativa i operativa.

Finalment, Cabañes apuntà la necessitat d’establir relacions amb el teixit industrial que hi ha al voltant de les Falles: artistes fallers i indústries perifèriques (pirotècnia, indumentària o música), però també amb l’hostaleria i un turisme de qualitat que vigoritze i dignifique la festa.

 

José Giménez, president de la Falla Cuba-Literat Azorín va plantejar que són els fallers els qui gestionen, altruistament i directament, una festa de gran incidència econòmica, cultural i social, però, a pesar d’això, va dir, les Falles no aconseguixen tindre una estructura forta i la projecció exterior de la festa és escassa.

Per la seua part, José Palacios, vicepresident de la Federació d’Hostaleria de València va parlar del debat generat al voltant de la proposta del canvi de data de la cremà. Palacios va argumentar que este debat no pot plantejar-se en termes turístics, sinó de millora de la festa i de la rendibilitat de les empreses i dels fallers, sempre partint del consens i donant l’última paraula a les organitzacions falleres. El vicepresident de la Federació d’Hostaleria va defensar que cal anar més enllà del canvi de data i explotar turísticament la festa de les Falles al llarg de l’any, especialment els mesos de febrer i març, fent que els fallers tinguen un benefici econòmic directe.

Palacios va insistir que el canvi de data no ha de ser un problema per a arribar a acords sobre els aspectes més importants de la festa, sense canviar-ne la identitat (lúdica, cultural i patrimonial), però generant més beneficis.

Raimundo Gómez, membre de la Falla Corretgeria-Bany dels Pavesos, va plantejar que el model de les Falles ha de respondre al consens entre fallers, artistes fallers, veïns i Ajuntament, els quatre grans agents implicats, però també va dir que els fallers estan oberts a acords amb la Federació d’Hostaleria. Raimundo Gómez va plantejar que l’únic model de festa actualment és l’estructura no professional amb què funcionen les comissions de falla, on la desunió dels co?lectius fallers és un obstacle per a arribar a acords que permeten explotar l’impacte econòmic d’una festa amb moltes activitats culturals que s’estenen durant tot l’any, però que passen desapercebudes.

Pel que fa als òrgans de direcció de la festa, este faller va plantejar la necessitat de canviar l’antiquat sistema de funcionament piramidal que caracteritza la JCF, les mancances de la qual expliquen l’aparició de les diverses federacions falleres. En este punt, Raimundo Gómez va demanar que els fallers puguen elegir directament els seus responsables, amb una organització lineal, i va apuntar que cal professionalitzar la JCF, cosa que permetria, per exemple, aconseguir més patrocinis.

Hui, dijous, a les 19.30 hores, tindrà lloc la segona sessió de les converses Les Falles, a la Nau, que abordarà les Falles com una indústria cultural, plural i creativa, amb la participació de amb la participació de Rosa Yagüe, professora del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València-Estudi General; Antonio Herrero, tècnic de gestió cultural; Enrique Burriel (artista faller, i Anna Ruiz i Giovanni Nardin, artistes plàstics, moderats pel periodista Daniel Borrás.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter