Destacados

La Junta Local Fallera de Torrent és ara un Organisme Autònom Municipal tal com van triar els presidents de falla

Les falles de Torrent posen en marxa una nova organització festiva adaptada als nous temps. Junta Local Fallera s’ha constituït com un Organisme Autònom Municipal (O.A.M.) tal com van decidir els presidents de les falles de la capital de l’Horta Sud. Amb el funcionament a ple rendiment del nou ens, les falles abandonen el limbe en què es trobaven i formalment comencen la seua activitat sense que això supose un gasto extra a l’administració, ja que tot el personal contínua sent faller vocacional.

Fa dos anys els presidents de comissions van triar la forma de O.A.M. en detriment de crear una Federació de Falles i després de l’aprovació definitiva del nou Reglament Faller, tan sols quedava posar en marxa la maquinària de la nova Junta Local. Es tracta de l’ens que exercix la funció rectora, directiva i de coordinació de les comissions, així com el que gestiona les competències municipals en la matèria, programa i executa activitats relacionades amb les festes de les Falles i les fomenta.

D’entre les seues activitats destaca vetlar pel desenvolupament correcte de les festes i complir el nou Reglament Faller, que regula les peculiaritats de la festa, el règim, la constitució i funcionament de les comissions, els premis i recompenses. Este reglament, redactat pels propis fallers, va ser aprovat pels presidents i el ple municipal.

Així els nous òrgans de la Junta Local Fallera, tal com arreplega els Estatuts del O.A.M. són: el “Consell rector”, “el ple de Junta Local” i “l’Executiva”, sent el president del O.A.M. el regidor de Cultura, Modest Muñoz.

En este sentit, el “Consell rector” està format pel president, un vicepresident (triat pels presidents) i els vocals (u per cada grup polític municipal), que se sumen altres tres vocals triats per alcaldia. Estos càrrecs no  són retribuïts econòmicament, per la qual cosa no suposaran un gasto extra a l’ajuntament. La seua tasca consistix a aprovar el pla anual d’actuacions i la proposta de comptes anuals, així com el projecte de pressupost per a l’elevació i aprovació per l’Ajuntament, integrat en el Pressupost General de la corporació.

Per la seua banda, el Ple de la Junta Local està format per  la tradicional assemblea de presidents, junt amb la directiva de la Junta Local. Mentres que finalment, la Junta Executiva es tracta de la formació de fallers voluntaris que organitzen el conjunt d’activitats de la festa. Esta junta està capitanejada per quatre vicepresidents: el primer i el tercer, a designació d’alcaldia i el segon i el quart, triats pels propis presidents de falla. Cada vicepresidència compta amb diferents delegacions i grans àrees sota el seu càrrec.

Amb la nova estructura en marxa, les 29 falles de Torrent afronten un nou periple amb l’objectiu de millorar la seua organització i difondre el valor patrimonial i cultural que té la major festivitat de la capital de l’Horta Sud.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter