Destacados

Bases del concurso de la Falla Santos Patronos para elegir el logo de su 50 aniversario

La comisión de la Falla Santos Patronos de Alzira convoca un concurso para la elección del logotipo que van a lucir próximamente en su 50 aniversario.

Bases facilitadas por la comisión:

Patrocinat per la COMISSIÓ DEL 50 ANIVERSARI DE LA FALLA SANTS PATRONS d’ Alzira es convoca el present Concurs per a la elecció del logotip del 50 Aniversari de la nostra comissió, d’acord amb les següents bases.

BASES

PRIMERA- Els originals seran inèdits i amb un tema relacionat amb les Falles, de tècnica lliure i hauràn de dur l’escut de la nostra comissió, com a únic símbol i la inscripció 50 ANIVERSARI.

SEGONA- El text haurà d’estar escrit en valencià.

TERCERA– Tots els esbossos originals s’ajustaràn a les normes DIN-A4 amb un suport rígid. Els originals quedaràn en propietat de la comissió del 50ª Aniversari, a excepció dels no admesos a concurs, els originals dels quals podràn ser retirats pels interessats a la seu de la nostra comissió.

QUARTA– Tindran opció al concurs tots els esbossos que es presenten dins del termini i d’acord amb les normes establides en les bases.

CINQUENA– Els originals hauran d’entregar-se sense firmar, en sobre tancat, dirigit a la FALLA SANTS PATRONS d’Alzira (Carrer Felipe II 46,CP 46600-Alzira) amb la inscripció “Per al concurs del logotip 50 ANIVERSARI” , abans del dia 22 de novembre, data llímit de recepció. També s’admetràn aquells sobres qué es duguen en mà al casal de la nostra comissió els divendres en horari de oficina ( 20.30h- 22h, agost inhábil ).

Acompanyarà a cada original un sobre tancat on conste al seu interior, el nom, adreça i telèfon de l’autor .

Els treballs s’exposaran al casal de la nostra comissió , del 26 de noviembre al 6 de decembre de 2013, data en què es donarà a conéixer la resolució del jurat.

SISENA– S’estableix un premi de 100 €, al guanyador .

SETENA– El cartell guardonat amb el primer premi, signat pel seu autor, servirà de portada del Llibre del 50ª Aniversari a l’any 2016. Serà propietat de la FALLA, qui es reservarà el dret de la seua edició sempre que ho considere oportú, mentre l’autor perdrà tots els drets que hi poguera tindre.

HUITENA– La resolució del jurat serà inapellable . Si per estimació del Jurat, als esbossos presentats no hi haguera un mínim de qualitat artística, aquest podría ser declarat desert. Si es dóna esta circumstància, el Jurat podrà optar per la selecció d’un dels treballs presentats, per ser usat com emblema del 50ª aniversari, el qual seria premiat amb 50 €, en metàllic.

NOVENA– Serà potestat de la COMISSIÓ DEL 50 ANIVERSARI , rebutjar els originals que no complisquen en la seua totalitat les presents bases.

DESENA– Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en estes bases seran resoltes per la COMISSIÓ DEL 50 ANIVERSARI.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter