Destacados

Fotografías Maqueta Falla Almirante Cadarso-Conde Altea, de Manuel Algarra

Fotografías al detalle de la maqueta de Manuel Algarra para la Falla Almirante Cadarso-Conde Altea.

BOCETO FALLA ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA

ARTISTA: MANUEL ALGARRA

LEMA: ¡FUTURO A LA VISTA! CARPE DIEM, TEMPUS FUGIT

Disseny: José Luís Santes Alpuente
Lema: ¡FUTUR A LA VISTA!
Som com chiquets i seguim en bolquers, o pijor: nos hem quedat en el cul a l’aire i se’ns veuen les vergonyes. Pareixem chiquets malcriats, consentits i egoistes que es creuen molt llests pero acaben trencant el joguet per no saber jugar.
Deguérem suspendre el curs del Segle XX i repetir-lo, pero passàrem al XXI immereixcudament. Perguérem el nort, alguna cosa férem mal i extraviàrem el futur.
Ara no nos queda atra cosa que retardar el rellonge, retrocedir al passat i tornar a escomençar:
¿Qué motivà que l’ensenyanca oblidara l’educació i la tornara programació?
¿Per qué el client deixà de tindre raó i el mercader dictà les lleis?
¿Per a quí deixà de ser rendable apanyar les averies?
¿Cóm perderen la vergonya els desvergonyits? ¿I per qué els aplaudim?
¿Quí va permetre a la chicharra viure a costa de la formiga?
¿Qué guanyem convertint la plàcida i assossegada hora mecànica en 3600 afanyats segons digitals?
¿A on pergué la batalla lo important front a lo urgent?
¿A canvi de qué impedim que l’herba creixca darrere del nostre pas?
¿En qué moment decidírem suïcidar-nos com a espècie?
¿Quàn tindrem un futur a la vista que no desprecie el passat?

CARPE DIEM, TEMPUS FUGIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter