Destacados

TRAS LA POLÉMICA SURGIDA, LA JUNTA LOCAL FALLERA DE DÉNIA VUELVE A CONVOCAR EL CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR

La Junta Local Fallera de Dénia davant la polèmica suscitada pels possibles semblants del cartell guanyador del XXXII Concurs de Cartells Falles de Dénia 2012 amb altres cartells exposa que:

El concurs va ser convocat per l’Ajuntament de Dénia, a través de la Regidoria de Cultura, com és habitual any rere any des de la institució d’aquest concurs.

Que la decisió del concurs, segons ha informat el departament jurídic de l’Ajuntament, és inapel · lable, per la qual cosa havia de lliurar el premi al cartell guanyador encara que sense obligació d’usar-lo com a cartell anunciador.

En el nostre interès per mantenir el prestigi de les Falles de Dénia i per indicació de la Regidoria de Cultura assumim la responsabilitat d’actuar en benefici de tots els implicats en aquest tema.

Entenem que la consideració de plagi, inspiració o fet coincident del cartell guanyador només pot ser establerta en consciència pels propis autors.

Entenem que en aquest tipus de circumstàncies no es pot responsabilitzar al Jurat, que no té cap obligació de conèixer altres cartells que pogueren semblar-se al seleccionat. El jurat emet el seu veredicte en funció dels elements de qualitat percebuda dels propis cartells concursants.

Entenem que la solució passa per convocar des de la Junta Local Fallera de Dénia un nou concurs, les bases estaran publicades al lloc web www.fallesdedenia.com a partir del 15 de novembre de 2011, encara que amb caràcter previ assenyalem alguns dels criteris que prevaldran en aquestes bases:

• A aquest nou concurs, a més dels cartells que es presenten, concorreran els cartells no premiats en el concurs de Cartells Falles Dénia 2012, llevat que els autors indiquen el contrari.

• Tots els cartells seran exposats en el lloc web indicat per sotmetre’ls a una votació en línia que coneixerà el Jurat a l’hora d’emetre el seu veredicte.

• El jurat serà configurat en la seva totalitat per professionals del disseny.

• El cartell seleccionat serà exposat en el lloc web abans de ser-li atorgat el títol i el premi de guanyador per tal que artistes i experts puguen identificar possibles semblants durant 3 dies.

• La Junta Local Fallera utilitzarà el cartell guanyador com Cartell Anunciador i Portada del Llibre de Falles Dénia 2012.

Considerem que aquest procedir pot contribuir a esquivar la polèmica que s’ha generat al voltant a la decisió del XXXII Concurs de Cartells Falles de Dénia. Aquest procediment, amb les millores oportunes, també permetrà que les futures convocatòries del concurs es desenvolupen amb el màxim respecte a tots els agents implicats: entitat convocant, participants, jurat i guanyadors, que redundarà en benefici de tots, de Dénia i els seus falles.

Marian Moltó, Secretaria General Junta Local Fallera de Dénia

«Menina Fallera», el cartel ganador de la primera convocatoria:

20111019_Cartel_Falles_2012-1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter