Destacados

Primeres Jornades de Cultura ‘Pepe Monforte’ de l’Agrupació de Falles Benicalap-Campanar

Terceres Xarrades de Cultura de la falla Pere Cabanes-Joan XXIII.

Per a continuar la tasca cultural encetada a causa de la celebració, l’any 2008, del nostre XVé aniversari, la Comissió de la Falla Pere Cabanes-Joan XXIII, ofereix, una altra vegada, a la comunitat fallera, un conjunt de xarrades de diversa temàtica valenciana.

Enguany, la nostra falla ha sigut distingida amb l’encàrrec d’organitzar, en els seus aspectes bàsics, les “Primeres Jornades de Cultura ‘Pepe Monforte’ de l’Agrupació de Falles Benicalap-Campanar”. Agraïm, de cor, l’oportunitat que la directiva de la nostra agrupació ens ha donat; que ens permet lligar, públicament, el nostre nom al d’aquest gran faller i gran valencià.

El 14 d’octubre, a les 20:00 hs, al casal de la Falla Pere Cabanes-Joan XXIII

“La València inexistent.”

A càrrec de Manuel SANCHÍS AMBRÓS, codirector de Cendra; on farà un repàs de les circumstàncies per què va passar la ciutat de València durant els primers quaranta anys del segle XX, reflectides en una sèrie d’articles seus relacionats amb la Festa  Fallera.

El 28 d’octubre, a les 20:00 hs, al casal de la Falla l’Antiga de Campanar

“El Corpus de hui.”

A càrrec de José Ramón PONS NAVARRO, president de l’Associació Amics del Corpus de València; on farà una descripció de la festa, en el seu estat actual, i explicarà els diversos processos de recuperació acomplits en allò que afecta la iconografia, la música i les danses.

L’11 de novembre, a les 20:00 hs, al casal de la Falla Pere Cabanes-Joan XXIII

“Sàtira i falles: les explicacions falleres de Bernat i Baldoví.”

A càrrec de Josep-Lluís MARÍN GARCÍA, secretari de l’Associació d’Estudis Fallers; que, arran de la publicació imminent del seu llibre homònim, ens oferirà la semblança del personatge i una anàlisi de les seues ‘explicacions de la falla’.

La Falla Pere Cabanes-Joan XXIII torna a obrir les portes a la col·laboració de persones                    i d’entitats, amb plantejaments inevitablement diversos, que creguen fermament que un casal faller pot ser un lloc magnífic per a fer-lo servir com a focus d’una rica gamma d’activitats culturals a banda de les estrictament falleres. És per això que la nostra falla, com a entitat,  no s’identifica necessàriament amb el contingut exacte de les xarrades o conferències que organitza, i que l’honoren.

* Qualsevol canvi en l’hora o el lloc de celebració de les xarrades serà fet públic en la nostra pàgina web amb un mínim de dues setmanes d’anticipació: www.pedrocabanes.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter